Feeds:
Posts
Comments

จากคำกล่าวที่ว่า “กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว” เป็นเวลากว่า 4 ปี ภายใต้สัญลักษณ์

แมววิเชียรมาส เฝ้าระวังภัย วิเคราะห์ และเก็บบันทึกข้อมูลจราจรระบบสารสนเทศ เป็นเช่นนี้โดยไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย สำหรับผู้เลือกใช้บริการและงานฝีมือซอฟต์แวร์ของเรา

ทีม งาน SRAN ได้ผ่านระยะเวลาการพิสูจน์ตนเองถึงความพร้อมและศักยภาพทีมงาน ทีมวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีที่ล้ำยุคเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากปรัชญาของเรา ที่ว่า

“ความมั่นคงทางข้อมูล ควรเป็นสมบัติของชาติ ที่คนในชาติสามารถควบคุมเองได้ “

ที่มาของ SRAN

เราเชื่อว่าในอนาคตโลกยุคใหม่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบไอทีมากขึ้น จนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา การที่เราจะป้องกันภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ได้นั้น องค์ความรู้ของคนในชาติต้องเข้มแข็ง และนวัตกรรมที่ใช้เพื่อระบบความมั่นคงทางข้อมูลควรเป็นเทคโนโลยีที่คนในชาติ สามารถควบคุมได้เอง จึงเป็นที่มาของการสร้าง “SRAN” ขึ้น

ความหมาย

“SRAN” เป็นคำย่อมาจาก Security Revolution Analysis Network คือ การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังเหตุการณ์ข้อมูลจราจรบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อใช้ทุ่นแรงสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ และประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่าย ให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งเป็นเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับสร้างศูนย์เตือนภัยทางระบบเครือข่าย ที่เรียกว่า “Security Operation Center” เพื่อให้บริการ บริหารจัดการความมั่นคงทางข้อมูล MSSP (Management Security Services Provider) ได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน

จุดมุ่งหมายของ SRAN คือ การสร้างเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางข้อมูล เพื่อไทย สู่ตลาดโลก ประกอบด้วย

  • การสร้างระบบป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบของ ซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์พร้อมใช้งาน ที่สะดวกในการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในประเทศด้านการนำเข้าเทคโนโลยี
  • การสร้างเทคโนโลยีระบบตรวจจับผู้บุกรุกและวิเคราะห์หาปัญหาเครือข่าย คอมพิวเตอร์ พร้อมเก็บบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน ตำรวจ หรือผู้ดูแลระบบ ได้รู้เท่าทันปัญหาจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น
  • การเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนในชาติไทย ให้ตระหนักถึงการใช้งานข้อมูลสารสนเทศและประยุกต์ Open Source เพื่อการพัฒนาต่อยอดได้เอง ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา ทางทีมงานได้จัดทำในรูปแบบเอกสาร Presentation File, Web Blog บทความตามหนังสือนิตยสาร และงานสัมมนาต่างๆ

SRAN ออกเสียงว่า สราญ (รมณ์) สัญลักษณ์ คือ แมววิเชียรมาศ ซึ่งเป็นแมวลายจุด 9 แต้ม
ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา SRAN เทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมสร้างระบบเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งที่เป็นกิจกรรมผู้ช่วยสังคม และเครือข่ายชุมชน online ที่เผยแพร่เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต บนหนังสือ Magazine เว็บไซด์ และบทสัมภาษณ์ทางทีวี วิทยุ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนในวงการ IT มาโดยตลอด ซึ่งสามารถอ่านบทความที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือได้ที่ http://www.sran.net/library

ผลงานของบริษัทฯ ได้ถูกยอมรับ ทั้งประสบการณ์ งานฝีมือ และการสร้างบุคคลากรด้านไอทีในประเทศ ไม่ว่าเป็นการสร้างอุปกรณ์ตรวจจับบันทึกข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร และระบบป้องกันภัยแบบรวมศูนย์ ในเชิงพาณิชย์ ที่มีแบนด์เป็นแมววิเชียรมาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่พร้อมใช้งาน (Appliance)

รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ http://www.gbtech.co.th/th/product

พัฒนาฟรีซอฟต์แวร์ (Open Source) ในการ Patch โปรแกรม Clamav + snort เพื่อใช้ทำ IPS ทั้งที่เป็น Host Base และ Network Base ใช้ในอุปกรณ์ SRAN Security Center เป็นรายเดียวในโลกที่ทำอยู่ก็ว่าได้

การพัฒนาโปรแกรม SRAN Anti virus เพื่อให้คนไทยในมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การพัฒนา Linux Live CD ที่ใช้สำหรับงานประเมินความเสี่ยงที่ชื่อ SRAN Muay Thai

//farm1.static.flickr.com/127/417152052_4272d94e03_m.jpg” cannot be displayed, because it contains errors. การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ควรเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซด์

ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://safehouse.sran.net

และอื่นๆ จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงคุณภาพบริษัทในสายตาคนทำงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทย อีกทั้งเรายังนำผลงานการผลิตอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศ ออกสู่สายตาต่างประเทศ ในงาน CeBiT ที่ประเทศเยอรมันนี อีกด้วย จึงสรุปผลงานสำคัญที่ผ่านของบริษัทฯ ดังนี้

อีก ก้าวหนึ่งของวงการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศในเมืองไทย ที่ได้นำเทคโนโลยี SRAN ออกโชว์ในงาน CeBiT ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานโชว์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยบริษัท Global Techonology Integrated และบริษัท Plancomm จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ SRAN ไปโชว์ในงาน CeBiT โดยผสมผสานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางข้อมูล การเก็บบันทึกข้อมูล โดยใช้เทคนิคของทีมงาน SRAN คิดค้นขึ้นที่เรียกว่า Hybrid Log Recorder เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลทางอาชญากรรม การใช้งานที่ไม่เหมาะสมทางเครือข่าย ที่สะดวกในการติดตั้ง มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารงานไอที

ร่วมลงนามงานบริการด้านความปลอดภัยกับบริษัท กสท โทรคมนาคม ในการให้บริการระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายอย่างครบวงจร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลือกใช้เทคโนโลยี SRAN ในศูนย์ IDC (Internet Data Center) ทั้งระบบ Security Gateway และระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ร่วมกิจกรรมกระทรวงไอซีที และ SIPA ออกงานสัมนา ทั้งงานสนับสนุน Open source และงานให้ความรู้แก่หน่วยงานรัฐบาล

กิจกรรมส่งเสริมสังคม และเป็นผู้สนับสนุนงานกีฬา งานวิจัย และงานฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ทางบริษัท ฯ ทีมพัฒนาวิจัย SRAN Technology ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศและได้รับรองจากทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และให้ความรู้แก่บุคคลากร นิสิตนักศึกษา ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ

อีก ทั้งสร้างชุมชน Online เพื่อเผยแพร่เทคนิคการป้องกันภัยและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งจากบทความ และกิจกรรมที่ส่งความรู้

ผลงานที่ผ่านมา (Site Reference)

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ (Government Sectors) ที่ใช้บริการและเทคโนโลยี SRAN

รายชื่อหน่วยงานเอกชน (Private Sectors) ที่ใช้บริการและเทคโนโลยี SRAN

สนใจติดต่อเราได้ที่

Global Technology Integrated Co.,Ltd.
99/349 Moo 2, 9th Fl. Na-Nakorn Tower,
Chaengwattana Rd., Laksi,
Bangkok 10210
Phone : +66 2 982 3339
FAX : +66 2 982 3338

e-mail : info at gbtech.co.th

Advertisements

Comments RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: