Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2010

SRAN Technology ได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต ด้วยนิยามที่ว่า

“Check Yourself Before Using The Internet : ตรวจสอบเครื่องคุณก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต”

https://i2.wp.com/farm5.static.flickr.com/4141/4830716308_742b9eb22d_o.png

เพราะเราเชื่อว่าความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากตัวเองเสียก่อน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัย เครื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นการแชร์ files การส่ง e-mail หรือการสำเนาข้อมูลลง USB Drive ก็จะทำให้เครื่องอื่นๆปลอดภัยไปด้วย  เริ่มปลอดภัยจากจุดเล็กๆ ไปสู่ความปลอดภัยในสังคมออนไลน์ ในระดับเครือข่ายองค์กร และประเทศชาติในที่สุด

ทีมงาน SRAN ต้องการสร้างความตระหนัก (Security Awareness) ให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ต้องเป็นเหยื่อทางเทคนิค หรือเรียกว่า Zombie จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์จำนวนมาก  ซึ่งในที่สุดแล้วจะพบว่าเหยื่อจาก 1 เครื่องรวมตัวกันจากหลายๆ เครื่องจนกลายเป็นกองทัพเหยื่อ ที่เรียกว่า Botnet  ซึ่งเป็นเครื่องมือให้กับนักโจมตีระบบ ที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นภัยคุกคามการโจมตี ชนิด DDoS/DoS , Spam mail และ Worm ชนิดต่างๆที่ทำให้ข้อมูลจราจร (Traffic Data) เกิดปริมาณข้อมูลมากจนทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสบกับปัญหา  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเหยื่อทางเทคนิคที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

จึงที่มาว่า เราจะต้องทำเว็บไซต์หนึ่งขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน และควรเป็นเว็บแรกที่ผู้ใช้งานควรเข้ามาตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะไปเปิดเว็บอื่นๆ  เหตุผลก็เพียงเพื่อตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมที่จะใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตหรือไม่

ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อ  http://checkip.me ซึ่งให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัฒกรรมบริการ ที่ทีมงาน SRAN ต้องการมอบให้กับสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์รู้จักตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนเล่นใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ CheckIP.Me

โดยส่วนที่เป็นคุณสมบัติของนวัฒกรรบริการ (CheckIP Me) นำแสดง  ได้แก่

1. เราจะรู้ว่าเราใช้ IP Address อะไร

2. เราใช้ ISP อะไร, ค่าที่ตั้ง ASN

3. สถานที่ที่เราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ใด ผ่านแผนที่ทางดาวเทียม

4. ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เราเป็นอะไร

5. เราใช้บราวเซอร์ชนิดใด

6. ความละเอียดของหน้าจอเราเพียงใด

7.  ก่อนนี้เราค้นพบเว็บนี้ได้อย่างไร ด้วยคำค้นหาว่าอะไร

8. เครื่องของเรามีความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่

9. เครื่องของเรามีช่องโหว่ที่เป็นภัยต่อเครื่องหรือไม่ (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

จากการคลิกเว็บ http://checkip.me ก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่เราต้องการรู้ทั้ง 9 ข้อนี้

หน้าจอการแสดงผลหลังจากเข้าเว็บ http://checkip.me
ปัจจุบันนี้ทีมงาน SRAN ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ www.sran.org โฉมใหม่เพื่อใช้เป็นการสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้เทคนิค Advance Whois เพื่อดูความเชื่อมโยงของ IP , DNS และค่า ASN  รวมถึงสถิติการเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องการค้นหา และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Web Forward  ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ปลายทางมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลมากขึ้น  จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ www.sran.org ขึ้นมานั้นก็จากนิยามที่ว่า “เทคโนโลยี ที่ดีต้องมีประโยชน์กับสังคม”  ดังนั้นในเว็บไซต์ www.sran.org ส่วนหนึ่งก็เพื่อว่าจะรวบรวมเทคโนโลยี  ที่ทีมงาน SRAN ได้พัฒนาขึ้นในรอบ 7 ปี มารวบรวมในที่เดียวกัน
กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนากำหนดแล้วเสร็จให้บริการได้วันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ เพื่อเทอดพระเกียรติพระราชินี และทดแทนบุญคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ
Advertisements

Read Full Post »