Feeds:
Posts
Comments

สร้างความมั่นใจ SRAN นวัตกรรมป้องกันอาชญากรรมไฮเทค

เปิดตัว “สราญ” สร้างความมั่นใจแก่ผู้มองหาโซลูชั่นป้องกันเครือข่าย พร้อมเก็บ log ตาม พรบ.คอมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเทคโนโลยี SRAN (Security Revolution Analysis Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ SRAN Security Center เพื่อใช้วิเคราะห์และป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Data Traffic) ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย และจัดเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับ ISO 27001 /2005 และพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ คุณนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคุณนนทวรรธนะ สาระมาน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา ผกก.ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณวินัย อยู่สบาย ผู้อำนวยการสำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที เข้าร่วมเสวนาด้วยในครั้งนี้ ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์ของภัยคุกคามออนไลน์ ที่นับวันจะมีความรุนแรง และมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2551


<จากซ้ายไปขวา> พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ติมุลา, คุณนนทวรรธนะ สาระมาน, คุณวินัย อยู่สบาย และคุณนรัตถ์ สาระมาน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ SRAN ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการสืบสวนสอบหาผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์ SRAN สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามหลัก Chain of Events คือ ระบุได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เวลาใด และอย่างไร รายงานผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ยังให้ความเห็นว่า ทฤษฎี “3 IN 3 OUT” หรือหลักการเข้าและออกของข้อมูลจราจร ที่คุณนนทวรรธนะ สาระมานได้คิดค้นขึ้น เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

หากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้ว นอกจากจะช่วยให้องค์กรปลอดภัยขึ้น ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เยาวชน และความมั่นคงของชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยและสังคมไซเบอร์น่าอยู่มากขึ้น

Link

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) “Internet Security New Laws Lead to IT Boom”
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพไอที “บ.ไทย ส่งระบบปลอดภัยลงตลาด”
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน “โกลบอลเทคโนโลยีเปิดตัว SRAN เฝ้าระวังภัยคุกคามเครือข่ายคอมพ์”
หนังสือพิมพ์ World Today “โกลบอลฯ ส่ง ‘SRAN’ โซลูชั่นไทยสู้ภัยคุกคาม”

Advertisements

Comments RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: